Bliv medlem!

Støt kampen mod øjensygdomme
Bliv medlem

Artikelsøgning

Søg

Nethindeløsning

Amotio retinae

Definition

Øjeæblets inderside er beklædt med den lysopfattende nethinde, som holdes på plads af bl.a. glaslegemet. Ved sammenfald af glaslegemet kan der rives et hul i nethinden således, at der trænger væske ind bag nethinden. Dette bevirker, at nethinden falder af og mister sin funktion, hvis den ikke operativt sættes på plads igen. Er der vokset nye blodkar ind i glaslegemet, som det ses ved diabetisk nethindesygdom, kan nethinden blive trukket af.

Symptomer

Træk i nethinden opleves som mere eller mindre intense lysglimt. Overrives et blodkar, opslemmes blodet i glaslegemet, og man ser ret pludselig opstået bevægelige uklarheder. Når nethinden falder af, opfattes en tiltagende sort skygge - ofte nedadtil - i synsfeltet.

Undersøgelser

Diagnosen stilles af øjenlægen, som med sit øjenmikroskop kan undersøge øjets indre. For at finde mulige nethindehuller må øjenlægen undersøge nethindens periferi evt. ved at anvende et specielt kontaktglas.

Behandling

Hvis et nethindehul kan identificeres uden, at nethinden er afløst, kan hullet lukkes med en laserbehandling. Er nethinden afløst, kan den bringes på plads enten ved en operation uden på øjet, hvor øjeæblets væg bringes i kontakt med den afløste nethinde eller ved en indre operation, hvor glaslegemet fjernes og erstattes med saltvand eller evt. silikoneolie med det formål at presse nethinden på plads mod øjeæblets væg.